O projektu

Vzdělávací projekt "Bankéři do škol" organizuje Česká bankovní asociace od roku 2014 a je založen na osobním setkání odborníků z bank s žáky a studenty, kteří navštěvují 8. či 9. třídu základní školy nebo 1. či 2. ročník střední školy, včetně gymnázií. Cílem projektu je rozvoj obecných znalostí žáků z oblasti správy osobních financí a kyberbezpečnosti. Workshopy v délce dvou po sobě jdoucích vyučovacích hodin jsou organizovány v prostorách školy v říjnu až prosinci v termínu, který si škola zvolí a jsou školám poskytovány zdarma.


"Dovolte mi touto cestou ocenit iniciativu "Bankéři do škol". Dnes absolvovali naši studenti 1. ročníků interaktivní workshop na téma Základy finanční gramotnosti. Strhující dvouhodinová beseda se nesla v pozitivním a přátelském duchu. Studenti byli aktivně zapojeni do děje formou online aktivit a skupinových diskusí. Téma workshopu bylo obohacující, podnětné a hlavně praktické. Ještě jsem ve své učitelské praxi neviděla takové zaujetí studentů jako to pro dnešní workshop. Přednášející dokázal veškerá témata studentům přednést poutavě, vtipně a hlavně s odkazem na příklady z praxe. Všechny dotazy studentů byly obratem zodpovězeny. Plní dojmů jsme další vyučovací hodiny diskutovali probíraná témata jako byl např. rozpočet rodiny, investice a bezpečná hesla.
Děkujeme, že iniciativa "Bankéři do škol" běží, funguje a budeme doufat v její pokračování."

Ing. Hana Rohlíčková a žáci SOŠ a SOU Městec Králové


Zájem škol o účast v projektu se každoročně zvyšuje a nejinak tomu bylo i v roce 2022, kdy se podařilo uspořádat workshopy pro téměř 7 tisíc žáků a studentů škol z různých koutů Česka. 


Česká bankovní asociace (ČBA) je dobrovolné sdružení 33 bank působících v České republice a je členem Evropské bankovní federace (EBF). ČBA již 30 let podporuje nejen rozvoj bankovního sektoru, ale i celé ekonomiky a všeobecné finanční gramotnosti Čechů.